Aktuální problematika daně z příjmů právnických osob na rok 2018 se zaměřením na veřejně prospěšné poplatníky

Aktuální problematika daně z příjmů právnických osob na rok 2018 se zaměřením na veřejně prospěšné poplatníky

Seminář pro příspěvkové organizace, neziskové organizace

Lektorka: Ing. Miroslava Bínová – vedoucí Oddělení daně z příjmů právnických osob Finančního úřadu pro Jihočeský kraj.

Obsah semináře

  • aktuality z finanční správy
  • aktuální změny u VPP v oblasti daně z příjmů právnických osob
  • oblast podávání daňových přiznání zejména s přihlédnutím k  novele zákona o účetnictví, ke zveřejňování účetních závěrek a k elektronizaci podávání daňových přiznání včetně povinných příloh
  • změny u VPP včetně  ustanovení týkajících se jednoduchého účetnictví
  • stanovení základu daně u VPP – přičitatelné a odčitatelné položky, daňově účinné a daňově neúčinné náklady, příjmy osvobozené od daně a související náklady,  slevy na dani
  • řešení konkrétních příkladů při vyplňování daňových přiznání
  • prokazování daňové úspory u VPP
  • EET u VPP

Místo konání: Jintes CB s. r. o., U Výstaviště 1429, učebna č. 35, 1. patro.

Pro účastníky semináře bude zajištěno občerstvení

Pokyny k platbě semináře:
Hotově – v den konání kurzu Vám na místě vystavíme stvrzenku.
Faktura – zašleme ve formátu pdf emailem.

Pokud se nebudete moci zúčastnit semináře a odhlásíte se nejdéle týden před jeho konáním, budeme Vám zaplacenou částku dobropisovat. Při pozdějším odhlášení platbu nevracíme. Samozřejmě je možné za sebe poslat náhradníka – prosíme nahlásit (kvůli osvědčení).

Po absolvování semináře obdržíte osvědčení o absolvování.

Cena semináře je 880,- Kč bez DPH, 1065,- Kč s DPH

 

Přihláška na tento kurz

Jméno a příjmení (vyžadováno)

Adresa (vyžadováno)


Škola (organizace, firma) vyplňte pouze k seminářům

Váš email (vyžadováno)

Telefon (vyžadováno)