Účetnictví s využitím výpočetní techniky

Účetnictví s využitím výpočetní techniky

Rekvalifikační kurz

  • Výuka neprobíhá každý den, přepokládá se výuka cca 3 dny v týdnu. Snažíme se časově přizpůsobit účastníkům kurzu.
  • Na tomto rekvalifikačním kurzu se účastníci seznámí se základními principy vedení účetnictví. V průběhu kurzu se účastníci naučí používat základní ekonomické pojmy, základy vedení účetnictví (metody a techniky účtování, otevírání a uzavírání účetnictví,…). Kurz je zaměřen především na základní účtování jednotlivých účtových tříd a skupin (dlouhodobý majetek, zásoby, finanční účty, zúčtovací vztahy, kapitálové účty, náklady a výnosy). Teoretická výuka kurzu je provázena účtováním jednoduchých účetních případů na PC.
  • Účastníci kurzu obdrží manuál, v průběhu kurzu praktická cvičení.
  • Kurz trvá 154 vyučovacích hodin. Doba výuky od 8,00 do 14,00 hodin.
  • Výuka probíhá v prostorách Jintesu, U Výstaviště 1429, České Budějovice.
  • Počet účastníků v kurzech se většinou pohybuje od 3 do 10 osob.

Kontakty pro přihlášení a dotazy:
Tel: 385 310 201
mob.:777 942 034, 777 331 614
e-mail:  info@jintes.cz

Přihláška na tento kurz

Jméno a příjmení (vyžadováno)

Adresa (vyžadováno)


Škola (organizace, firma) vyplňte pouze k seminářům

Váš email (vyžadováno)

Telefon (vyžadováno)