Programování v jazyce C#

Programování v jazyce C#

Kurz programování – vhodné i pro zaměstnance firem

 • Obecný úvod do .NET – architektura .NET, assembly, vývojová prostředí
 • Základy jazyka C# – syntaxe, proměnné, datové typy, operátory, řídící struktury, pole
 • Návrh tříd – úvod do objektového programování, třídy, metody, vlastnosti, konstruktory, destruktory, konstanty, komponenty tříd, jmenné prostory
 • Dědičnost, polymorfismus, rozhraní – konverze typů, zkouška typu, vložené třídy, rozhraní, sběrač smetí
 • Delegáti – události objektu
 • Struktury a výčty – (od)boxování
 • Ošetřování chyb a debugování – rozpoznání chyb při běhu programu, try-catch-finally, hledání chyb pomocí VS
 • Kolekce
 • Vícevláknové programy – úvod, vytváření vláken, synchronizace, asynchronní programování
 • Důležité třídy .NET – File, Directory, Path, String
 • Úvod do WPF a XAML – okna, dialogy, hierarchie komponent

 

 • V průběhu kurzu se realizují praktická cvičení.
 • Výuka probíhá v budově Jintesu, U Výstaviště 1429, České Budějovice.
 • Délka kurzu je 35 hodin (60 min), doba výuky od 8,00 do 15,30 hodin.
 • Výukové dny: út 6.11., út 13.11., st 21.11., st 28.11. a út 4.12.

 

Kontakty pro přihlášení a dotazy:
Tel: 385 310 201
mob.:777 942 034, 777 331 614
e-mail:  info@jintes.cz

Přihláška na tento kurz

Jméno a příjmení (vyžadováno)

Adresa (vyžadováno)


Škola (organizace, firma) vyplňte pouze k seminářům

Váš email (vyžadováno)

Telefon (vyžadováno)