ECDL – Word, Excel, Windows, Internet

ECDL – Word, Excel, Windows, Internet

Rekvalifikační kurz

  • Přípravný kurz k testování ECDL ze čtyř modulů a to „zpracování textu“ – MS Word, „práce s tabulkami“ – MS Excel, „Používání počítače a správa souborů“ – MS Windows a „Internet“. Výuka i testování probíhá na MS Office 2010. Rozsah probíraných znalostí je dle sylabu, který je uveřejněn na adrese www.ecdl.cz/zakladni_moduly.php. Na závěr kurzu se uskuteční testování ECDL z probíraných modulů (účastnici mohou testovat i další moduly, pokud je znají). V případě úspěšného zvládnutí testů obdrží účastníci testování certifikát ECDL Start.
  • Účastníci kurz obdrží učebnici nebo manuál, v průběhu kurzu se realizují praktická cvičení.
  • Výuka probíhá v budově Jintesu, U Výstaviště 1429, České Budějovice.
  • Délka kurzu je 91 vyučovacích hodin. Počet účastníků v kurzech se většinou pohybuje od 4 do 12 osob. Doba výuky od 8,00 do 14,00 hodin.
  • Sleva pro absolventy kurzů Jintesu a studenty je 10 % z uvedené ceny.

Kontakty pro přihlášení a dotazy:
Tel: 385 310 201
mob.:777 942 034, 777 331 614
e-mail:  info@jintes.cz

Přihláška na tento kurz

Jméno a příjmení (vyžadováno)

Adresa (vyžadováno)


Škola (organizace, firma) vyplňte pouze k seminářům

Váš email (vyžadováno)

Telefon (vyžadováno)