Inventarizace a účetní závěrka u příspěvkových organizací s Ing. Helenou Plosovou

Inventarizace a účetní závěrka u příspěvkových organizací s Ing. Helenou Plosovou

Ekonomický seminář akreditovaný v rámci DVPP

Jintes pořádá v rámci DVPP (č. akr. MSMT-12983/2017-1-615) ekonomický seminář  Inventarizace a účetní závěrka u příspěvkových organizací s lektorkou Ing. Helenou Plosovou – vedoucí oddělení interního auditu a kontroly Krajského úřadu Jihočeského kraje.

 

Termín: úterý 12. listopadu 2019 (úterý) od 8,30 do 14,30 hod.

Lektor: Ing. Helena Plosová, vedoucí oddělení interního auditu a kontroly Krajského úřadu Jihočeského kraje

 

Obsah:

1) Inventarizace

  • Inventarizace jako jeden z hlavních znaků průkaznosti účetnictví
  • Povinnosti vyplývající ze zákona o účetnictví a z vyhl. č. 270/2010 Sb. ve vztahu k řádnému provedení inventarizace
  • Závažné a opakující se nedostatky zjištěné při ověřování skutečné realizace inventarizací na příspěvkových organizací

2) Účetní závěrka

  • Účetní závěrka, její prověřování a schválení zřizovatelem
  • Účetní výkazy a jejich vzájemná provázanost
  • Vypovídací schopnost informací a dat obsažených v účetních výkazech
  • Praktické poznatky z prověřování účetních závěrek příspěvkových organizací

 

Místo konání semináře: – bude upřesněno

Cena semináře: 920,- Kč

pro školy a školské zařízení – osvobozeno od DPH

ostatní organizace – k ceně bude připočteno DPH 21%

 

Pokyny k platbě semináře:

Hotově – v den konání kurzu Vám na místě vystavíme stvrzenku.

Faktura – zašleme ve formátu pdf emailem, na požádání vystavíme originál faktury v tištěné podobě.

Pokud se nebudete moci zúčastnit semináře a odhlásíte se nejdéle týden před jeho konáním, budeme Vám zaplacenou částku dobropisovat. Při pozdějším odhlášení platbu nevracíme. Samozřejmě je možné za sebe poslat náhradníka – prosíme nahlásit (kvůli osvědčení).

Přihláška na tento kurz

Jméno a příjmení (vyžadováno)

Adresa (vyžadováno)


Škola (organizace, firma) vyplňte pouze k seminářům

Váš email (vyžadováno)

Telefon (vyžadováno)