Ředitel školy a finanční kontrola s Ing. Helenou Plosovou

Ředitel školy a finanční kontrola s Ing. Helenou Plosovou

Ekonomický seminář akreditovaný v rámci DVPP

Jintes pořádá v rámci DVPP (č. akr. MSMT-29190/2017-1-1108) ekonomický seminář  Ředitel školy a finanční kontrola s lektorkou Ing. Helenou Plosovou – vedoucí oddělení interního auditu a kontroly Krajského úřadu Jihočeského kraje.

 

Termín: úterý 10. září 2019 (úterý) od 8,30 do 14,30 hod.

Lektor: Ing. Helena Plosová, vedoucí oddělení interního auditu a kontroly Krajského úřadu Jihočeského kraje

Obsah:

1) Kontrolní mechanizmy

  • Kontrola jako součást systému řízení, vnitřní kontrolní systém, řízení rizik
  • Finanční kontrola ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., a prováděcí vyhlášky č. 416/2004 Sb.

2) Kontrola hospodaření PO zřizovatelem

  • Veřejnosprávní kontrola
  • Kontrolní proces dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole
  • Porušení rozpočtové kázně

 

Místo konání semináře: – Zdravotně sociální fakulta, J. Boreckého 1167/27, České Budějovice (dříve Uran)

Cena semináře: 920,- Kč

pro školy a školské zařízení – osvobozeno od DPH

ostatní organizace – k ceně bude připočteno DPH 21%

 

Pokyny k platbě semináře:

Hotově – v den konání kurzu Vám na místě vystavíme stvrzenku.

Faktura – zašleme ve formátu pdf emailem, na požádání vystavíme originál faktury v tištěné podobě.

Pokud se nebudete moci zúčastnit semináře a odhlásíte se nejdéle týden před jeho konáním, budeme Vám zaplacenou částku dobropisovat. Při pozdějším odhlášení platbu nevracíme. Samozřejmě je možné za sebe poslat náhradníka – prosíme nahlásit (kvůli osvědčení).

Přihláška na tento kurz

Jméno a příjmení (vyžadováno)

Adresa (vyžadováno)


Škola (organizace, firma) vyplňte pouze k seminářům

Váš email (vyžadováno)

Telefon (vyžadováno)