Zoner Callisto

Zoner Callisto

Grafický program

  • Základní principy vektorové grafiky, základní operace s objekty, křivky a geometrické tvary, práce se soubory – ukládání a tisk grafiky, text a tabulky, barvy a efekty, vrstvy, styly, výplně.
  • Účastníci kurz obdrží manuál, v průběhu kurzu jsou praktická cvičení.
  • Výuka probíhá v budově Jintesu, U Výstaviště 1429, České Budějovice.
  • Délka kurzu je 12 vyučovacích hodin. Počet účastníků v kurzech se většinou pohybuje od 4 do 12 osob. Doba výuky od 8,00 do 14,00 hodin.
  • Sleva pro absolventy kurzů Jintesu a studenty je 10 % z uvedené ceny.
  • V případě zrušení účasti na kurzu účtujeme stornopoplatek ve výši 15 % ze zaplacené ceny

Kontakty pro přihlášení a dotazy:
Tel: 385 310 201
mob.:777 942 034, 777 331 614
e-mail:  info@jintes.cz

Přihláška na tento kurz

Jméno a příjmení (vyžadováno)

Adresa (vyžadováno)


Škola (organizace, firma) vyplňte pouze k seminářům

Váš email (vyžadováno)

Telefon (vyžadováno)