MS Excel – pokročilí III.

MS Excel – pokročilí III.

MS Excel pokročilí III.

  • Analýza dat, import, export a formuláře (složené funkce, nástroje citlivostní analýzy, funkce Řešitel, import a export dat z online zdrojů – web, MS SQL), makra (záznamová makra, programování maker – úvod do jazyka VBA, úprava existujících maker, osobní sešit maker – použití, výhody).
  • Účastníci kurzu obdrží manuál.
  • Kurz trvá 14 vyučovacích hodin. Doba výuky 8,00 – 14,45 hod.
  • Výuka probíhá v prostorách Jintesu, U Výstaviště 1429, České Budějovice.
  • Počet účastníků v kurzech se většinou pohybuje od 3 do 10 osob.

Kontakty pro přihlášení a dotazy:
Tel: 385 310 201
mob.:777 942 034, 777 331 614
e-mail:  info@jintes.cz

Přihláška na tento kurz

Jméno a příjmení (vyžadováno)

Adresa (vyžadováno)


Škola (organizace, firma) vyplňte pouze k seminářům

Váš email (vyžadováno)

Telefon (vyžadováno)