Řízení kvality, statistika v MS Excel

Řízení kvality, statistika v MS Excel

Kurz statistických funkcí v MS Excel

  • Popisná statistika – funkce – informace o souboru dat, charakteristika polohy; variace, kvantily, regrese, koeficienty kovariance a korelace
  • Analýza dat – histogram, Anova, korelace, kovariace, klouzavý průměr, Fourierova analýza, vzorkování, dvou výběrové F-testy
  • Účastníci kurzu obdrží manuál, v průběhu kurzu se realizují praktická cvičení.
  • Výuka probíhá v budově Jintesu, U Výstaviště 1429, České Budějovice.
  • Délka kurzu je 2 dny. Počet účastníků v kurzech se většinou pohybuje od 4 do 12 osob. Doba výuky 8,30 – 15,00 hod.

Kontakty pro přihlášení a dotazy:
Tel: 385 310 201
mob.:777 942 034, 777 331 614
e-mail:  info@jintes.cz

Přihláška na tento kurz

Jméno a příjmení (vyžadováno)

Adresa (vyžadováno)


Škola (organizace, firma) vyplňte pouze k seminářům

Váš email (vyžadováno)

Telefon (vyžadováno)