Adobe Photoshop začátečníci

Adobe Photoshop začátečníci

Základy grafického programu

  • Kurz je určen pro uživatele se znalostí Windows, kteří se chtějí naučit pracovat s programem Adobe Photoshop a seznámit se s  prací v bitmapovém editoru. Poznají rozdíly mezi rastrovou a vektorovou grafikou, seznámí se prostředím Photoshopu, základními nástroji. Naučí se vytvářet a používat selekce, pracovat s vrstvami. Budou pracovat s textem. Dozví se, k čemu slouží masky a jak jsou důležité pro efektivní úpravy fotografií. Poznají, že i v prostředí Photoshopu mohou používat nástroje pro tvorbu a úpravu vektorových obrázků. Vše si vyzkouší na řadě praktických cvičení.
  • Účastníci kurz obdrží manuál.
  • Výuka probíhá v budově Jintesu, U Výstaviště 1429, České Budějovice.
  • Délka kurzu je 26 vyučovacích hodin. Počet účastníků v kurzech se většinou pohybuje od 4 do 12 osob. Doba výuky 8,00 – 14,00 hod.

Kontakty pro přihlášení a dotazy:
Tel: 385 310 201
mob.:777 942 034, 777 331 614
e-mail:  info@jintes.cz

Přihláška na tento kurz

Jméno a příjmení (vyžadováno)

Adresa (vyžadováno)


Škola (organizace, firma) vyplňte pouze k seminářům

Váš email (vyžadováno)

Telefon (vyžadováno)