Účetnictví příspěvkových organizací s Ing. Helenou Plosovou

Účetnictví příspěvkových organizací s Ing. Helenou Plosovou

ekonomický seminář akreditovaný v rámci DVPP

Jintes pořádá v rámci DVPP (č. akr. MSMT-14238/2021-3-484) ekonomický seminář  Účetnictví příspěvkových organizací s lektorkou Ing. Helenou Plosovou – vedoucí oddělení interního auditu a kontroly Krajského úřadu Jihočeského kraje.

Termín: středa 20. října 2021 od 8,30 do 14,30 hod.

Lektor: Ing. Helena Plosová, vedoucí oddělení interního auditu a kontroly Krajského úřadu Jihočeského kraje

Seminář bude probíhat prezenčně, aktuální informace k opatřením týkající se Covidu 19 budou zveřejněny na našich webových stránkách www.jintes.cz

V případě zhoršení situace by se seminář uskutečnil formou on-line. V případě, že bude seminář probíhat on-line, obdržíte informace o průběhu semináře e-mailem.

Obsah:

 • Základní zásady a metody vedení účetnictví příspěvkové organizace
  (dle zákona o účetnictví, prováděcí vyhlášky a českých účetních standardů)
 • Obsahová náplň syntetických účtů dle směrné účtové osnovy pro vybrané účetní jednotky
 • Účtování o majetku s provázaností na vlastní a cizí zdroje financování
 • Zásoby
 • Výnosy a náklady
 • Transfery
 • Účtování o tvorbě a použití peněžních fondů
 • Interpretace údajů v účetních výkazech
 • Vybrané příklady účtování a problémové oblasti účetnictví PO

Místo konání semináře: Střední škola polytechnická, Nerudova 59, České Budějovice

Cena semináře: 1.200,- Kč (v ceně je zahrnuto občerstvení v průběhu semináře)

pro školy a školská zařízení – osvobozeno od DPH

ostatní organizace – k ceně bude připočteno DPH 21%

Pokyny k platbě semináře:

Hotově – v den konání kurzu Vám na místě vystavíme stvrzenku.

Faktura – zašleme ve formátu pdf emailem, na požádání vystavíme originál faktury v tištěné podobě.

Pokud se nebudete moci zúčastnit semináře a odhlásíte se nejdéle týden před jeho konáním, budeme Vám zaplacenou částku dobropisovat. Při pozdějším odhlášení platbu nevracíme. Samozřejmě je možné za sebe poslat náhradníka – prosíme nahlásit (kvůli osvědčení).

 

 

  Přihláška na tento kurz

  Jméno a příjmení (vyžadováno)

  Adresa (vyžadováno)


  Škola (organizace, firma) vyplňte pouze k seminářům

  Váš email (vyžadováno)

  Telefon (vyžadováno)

  Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů