O nás

Představení společnosti

Jintes CB s.r.o. je vzdělávací a personální agentura. V oblasti vzdělávání se věnuje především kurzům výpočetní techniky, účetnictví, komunikačních dovedností, marketingovým a jazykovým kurzům. Organizuje kurzy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a to především v oblasti výpočetní techniky a ekonomie.

V roce 2011 získala společnost Jintes povolení ke zprostředkování práce na území České republiky a od té doby působí jako personální agentura.

Pro svoji činnost má společnost Jintes řadu akreditací. Je  testovací středisko EBC*L, vlastní akreditace na rekvalifikační kurzy od MŠMT ČR a na další vzdělávání pedagogických pracovníků.
Výuka počítačů probíhá v učebnách U Výstaviště 1429 v Č. Budějovicích. Učebny jsou vybavené moderní výpočetní technikou, každý účastník kurzu pracuje samostatně u jednoho počítače. Ve všech učebnách je dataprojektor, z každého počítače je přístup do sítě Internet prostřednictvím kvalitní pevné linky. Veškerá technika je k dispozici i účastníkům ostatních kurzů.
Náš tým odborných lektorů má profesionální přístup ke každému posluchači. Lektoři předávají praktické zkušenosti, které posluchačům pomáhají zvládnout danou problematiku. U lektorů prosazujeme lidský přístup, tj. aby účastníkům kurzu bylo vše trpělivě a řádně vysvětleno
Snažíme se o maximální spokojenost zákazníků. Kvalita výuky a spokojenost našich zákazníků je naše priorita. Nabízíme řadu výhod a slev pro naše absolventy, kteří absolvují některý z našich kurzů.


V rámci personální agentury neprovádíme agenturní zaměstnávání, tj. nepřijímáme uchazeče o práci do pracovního poměru; jsme zprostředkovatelé mezi uchazečem o práci a firmou, která hledá zaměstnance. Zaměstnanec uzavírá smlouvu přímo se zaměstnavatelem. Zájemcům o zaměstnání se snažíme maximálně vyjít vstříc.

S každým uchazečem o práci provádíme osobní pohovor, u uchazečů ze vzdálenějších míst je možno vést pohovor přes Skype.

Pro uchazeče o zaměstnání je vše bezplatné.

Aktuálně obsazované pozice naleznete v sekci Volná pracovní místa.

Více informací ke zprostředkování práce: Jitka Nosková tel. 777 942 034, noskova@jintes.cz