Povez – dotované vzdělávání firem

Hlavní změny oproti projektu POVEZ v OP LZZ

  • Zmírnění podmínek pro vstup do projektu (nedokládá se žádná výsledovka, nejsou podporovaní zaměstnavatelé dle CZ-NACE, dokládají se především bezdlužnosti)
  • 15% spolufinancování vzdělávací aktivity ze strany zaměstnavatele
  • Zapojení potenciálních nových zaměstnanců
  • Bodové zvýhodnění zaměstnanců ve věku 54+
  • Vzdělávání musí být zahájeno do 6 měsíců od schválení žádosti
  • Žádosti bude možné podávat i elektronicky přes datovou schránku

Odkaz na oficiální straánky projektu:

 https://portal.mpsv.cz/upcr/esf/celorep/povez-ii


Zajistíme:

Vzdělávání

  • vzdělávání pro zaměstnance firem ve všech typech kurzů, které provozujeme a které jsou v rámci projektu podporované
  • zajištění i těch kurzů, které běžně nezajišťujeme

nebo

Administrativní podpora

  • zpracování žádosti a dalších dokladů, které se předkládají na Úřad práce