Projekty

Bez nás to nejde

Společnost Jintes CB s.r.o. od 2. ledna 2012 do 31. 1.2014 realizovala projekt Bez nás to nejde (registrační číslo projektu CZ.1.07/3.2.08/02.0018). Projekt byl financován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost  z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Projekt byl určen pro účastníky dalšího vzdělávání. Konkrétně byl zaměřen na skupinu administrativních pracovníků v Jihočeském kraji. Požadavky na vzdělání cílové skupiny se stále zvyšují, z tohoto důvodu je nezbytné rozšiřovat profesní vzdělání CS. Cílem projektu bylo zajistit CS prevenci před ztrátou zaměstnání a přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR. Cílů projektu bylo dosaženo pomocí pilotáže vzdělávacích kurzů, které byly vytvořeny dle potřeb a požadavků na administrativní pracovníky.

V současné době je možné se dále přihlašovat na kurzy v rámci udržitelnosti projektu.

  Číst více….

 

Brána k práci

Projekt byl realizován od 2. května 2011. do 1. května 2013. Projekt byl financován v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Projekt byl určen pro nezaměstnané, zájemce o zaměstnání, kteří poptávali zaměstnání více jak 5 měsíců. V rámci projektu probíhalo skupinové i individuální poradenství, velké množství vzdělávacích kurzů – rekvalifikace, kurzy měkkých dovedností, obchodní kurzy, počítačové kurzy atd., dále tvorba nových pracovních míst. Účastníci projektu měli možnost absolvovat více kurzů, a to v závislosti na zaměření, délce kurzu a dosavadním zkušenostem účastníka. Předpokládalo se 5 kurzů na jednoho účastníka, v případě zájmu mohl účastník absolvovat i více kurzů. Plán kurzů byl vytvořen ve spolupráci s odborným poradcem.

V současné době je možné se dále přihlašovat na kurzy v rámci udržitelnosti projektu. 

  Číst více….

Vzdělávání pedagogů

Společnost Jintes CB, s.r.o. od 1. 4. 2011 zahájila realizaci projektu Vzdělávání pedagogů v Jihočeském kraji, registrační číslo CZ.1.07/1.3.06/03.0017. Realizace projektu byla ukončena dne 29. 6. 2012. Projekt Vzdělávání pedagogů v Jihočeském kraji byl v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Cílem projektu byla podpora a rozvoj dalšího vzdělávání pracovníků a vedoucích pracovníků škol a školských zařízení (včetně mateřských školek) za účelem posílení konkurenceschopnosti ČR.

V současné době je možné se dále přihlašovat na kurzy v rámci udržitelnosti projektu.

  Číst více…..

 

– Výsledky výběrového řízení

V rámci projektu Vzdělávání pedagogů v Jihočeském kraji (registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.06/03.0017) se uskutečnilo výběrové řízení na nákup techniky. Výběrové řízení na nákup techniky proběhlo v souladu s principy transparentnosti, rovného zacházení a nediskriminace.
Výzva byla vyhlášena 6. 4. 2011, lhůta pro podání nabídek byla do 18. 4. 2011 do 12:00.

Výsledky a průběh výběrového řízení na nákup techniky v rámci projektu Vzdělávání pedagogů v Jihočeském kraji

V rámci projektu Vzdělávání pedagogů v Jihočeském kraji (registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.06/03.0017) se uskutečnilo výběrové řízení na nákup techniky.

Výběrové řízení na nákup techniky proběhlo v souladu s principy transparentnosti, rovného zacházení a nediskriminace.
Výzva byla vyhlášena 6. 4. 2011, lhůta pro podání nabídek byla do 18. 4. 2011 do 12:00.
Předmět zakázky:
13 x notebook (z toho 1 fakturován mimo projekt)
1 x dataprojektor
1 x přenosné plátno
Předpokládaná cena zakázky byla 179 166,6 Kč bez DPH (215 000,- Kč včetně DPH)
Uchazeč musel zpracovat cenovou nabídku v členění:
Nabídková cena v Kč bez DPH
Samostatně DPH v Kč
Nabídková cena včetně DPH v Kč

Lhůta pro dodání zakázky bylo 15 dní.

Hodnocením nabídek byla pověřena Mgr. Lenka Balážová.

celý dokument je ke stažení zde