ECDL

Zobrazuji 0-0 z celkem 0 kurzů

Testování ECDL

ECDL – „řidičský průkaz pro počítač“

Testování v mobilní učebně 

 • Jintes má akreditaci na testování v mobilní učebně, tj. můžeme testovat přímo ve firmách, samozřejmě za dodržení všech podmínek pro testování ECDL

Příprava na testování ECDL

 • Probíhá buď přímo ve firmě nebo u nás
 • Pořádáme individuální i skupinovou přípravu

Moduly

2. Základy práce s počítačem a správa souborů (MS Windows)
3. Zpracování textu (MS Word)
4. Práce s tabulkami (MS Excel)
5. Použití databází (MS Access)
6. Prezence (MS PowerPoint)
7. Základy práce s internetem a komunikace
12. Bezpečné používání informačních technologií

Základní informace o ECDL

ECDL – „řidičský průkaz pro počítač“

Co je ECDL ? 

 • ECDL je mezinárodně uznávaný certifikát, doporučovaný a používaný v rámci států EU jako standard základní počítačové gramotnosti
 • ECDL je testování znalostí v oblasti výpočetní techniky a to objektivní metodou za standardních podmínek.
 • ECDL je mezinárodně uznávaná, objektivní, standardizovaná metoda pro ověření počítačové gramotnosti pomocí praktických testů. Obsah jednotlivých modulů je definován v přehledech témat – Sylabus.

Důvody, proč mít ECDL

 • Pro zájemce o práci v zahraničí i v ČR je mnohdy potřeba znát velmi dobře obsluhu počítače a hlavně to také prokázat. Úspěšní absolventi ECDL mohou své znalosti prokázat certifikátem ECDL.
 • Řada institucí a firem přijala testy ECDL jako jedno z kritérií při hodnocení kvalifikace svých zaměstnanců.
 • Držitel certifikátu ECDL zvýší svou kvalifikaci, protože se musí znalosti, které v testování prokáže především naučit. Získá širší možnosti uplatnění na trhu práce nejen v ČR ale především ve většině zemí EU.
 • Jednou z myšlenek ECDL je, že zaměstnanci by měli počítače ovládat tak, aby plně využívali jejich možností. Pokud mají odpovídající znalosti, pak svoji práci vykonávají lépe a mohou se jí také více věnovat – nezdržují se přemýšlením nad ovládáním počítače, ale plně jej využívají jako prostředek pro svoji práci. Zvyšuje se produktivita práce a návratnost investic do výpočetní techniky.

Výstupy ECDL

 • Zaměstnavatele jistě zaujmou zkušenosti řady institucí a podniků, které prokazují, že investice do IT vzdělání řadových zaměstnanců přinášejí v dlouhodobé perspektivě významné úspory především tehdy, pokud získání počítačové gramotnosti je objektivně ověřené pomocí ECDL testování.
 • Zaměstnanci si mohou upevnit své postavení v zaměstnání.
 • V případě, že uchazeč uspěje v testu, zapíše se mu absolvování testu do ECDL Indexu, což je mezinárodně uznávaný doklad.
 • Osvědčení ECDL Start je dokument, který dokládá, že jeho držitel úspěšně složil zkoušky ze čtyř modulů ECDL Sylabu. Platí pouze na našem území.
 • ECDL Certifikát je mezinárodně uznávaný dokument, který dokládá, že jeho držitel ovládá aktivně dovednosti pro všestranné a efektivní využívání výpočetní techniky. ECDL Certifikát vydá ČSKI tomu uchazeči, který úspěšně složil testy ze sedmi modulů ECDL Sylabu.