facebookfacebook

Kvalita, projektové řízení

Řízení kvality, statistika v MS Excel

 • Popisná statistika – funkce – informace o souboru dat, charakteristika polohy; variace, kvantily, regrese, koeficienty kovariance a korelace
 • Analýza dat – histogram, Anova, korelace, kovariace, klouzavý průměr, Fourierova analýza, vzorkování, dvou výběrové F-testy
 • Délka kurzu: 2 dny
 • Počet účastníků: 4 až 12 osob
 • Doba výuky: 8:30 – 15:00
 • Místo výuky: Jintes CB s. r. o., U Výstaviště 1429, České Budějovice
 • Termín kurzu: 16. 9. – 20. 9. 2024
 • Čas výuky: 8:00 – 14:00

Kontakty pro přihlášení a dotazy:
Tel: 385 310 201
Mob: 777 942 034
Email: info@jintes.cz

Interní auditor kvality

 • Definice, úvod do problematiky, typy auditů, strategická role útvaru interního auditu ve firmě, role interního auditora a jeho kompetence, plánování auditů, příprava auditu, metody a postupy auditu.
 • Délka kurzu: 2 dny
 • Počet účastníků: 4 až 12 osob
 • Doba výuky: 8:30 – 15:00
 • Místo výuky: Jintes CB s. r. o., U Výstaviště 1429, České Budějovice

Kontakty pro přihlášení a dotazy:
Tel: 385 310 201
Mob: 777 942 034
Email: info@jintes.cz

Procesní řízení

 • Řízení činností v organizaci, modelování procesu, analýza procesů, zlepšování procesů, vykonávání procesů, měření výkonnosti procesů KPI, formalizace procesů – řídící dokumentace, IT Podpora procesního řízení
 • Definice, úvod do problematiky, typy auditů, strategická role útvaru interního auditu ve firmě, role interního auditora a jeho kompetence, plánování auditů, příprava auditu, metody a postupy auditu.
 • Délka kurzu: 2 dny
 • Počet účastníků: 4 až 12 osob
 • Doba výuky: 8:30 – 15:00
 • Místo výuky: Jintes CB s. r. o., U Výstaviště 1429, České Budějovice

Kontakty pro přihlášení a dotazy:
Tel: 385 310 201
Mob: 777 942 034
Email: info@jintes.cz

Řízení kvality – nástroje

 • Základní nástroje – Sedm základních nástrojů managementu kvality (kontrolní formulář, vývojový diagram, diagram příčina-následek, Paretův diagram, bodový diagram, histogram, regulační diagram), základní nástroje – Sedm „nových“ nástrojů managementu kvality (digram afinity, relační diagram, stromový diagram, maticový diagram, analýza maticových dat, rozhodovací diagram, síťový diagram), specializované nástroje, komplexní nástroje
 • Délka kurzu: 2 dny
 • Počet účastníků: 4 až 12 osob
 • Doba výuky: 8:30 – 15:00
 • Místo výuky: Jintes CB s. r. o., U Výstaviště 1429, České Budějovice

Kontakty pro přihlášení a dotazy:
Tel: 385 310 201
Mob: 777 942 034
Email: info@jintes.cz

Řízení projektů

 • Základy a východiska, přípravná fáze, sestavení týmu, plánovaní času, plánovaní zdrojů a finanční plánování, řízení vývoje projektu, řízení rizik, ukončení projektu a vyhodnocení projektu, dokumentace projektu, nástroje ICT na podporu řízení projektů
 • Délka kurzu: 2 dny
 • Počet účastníků: 4 až 12 osob
 • Doba výuky: 8:30 – 15:00
 • Místo výuky: Jintes CB s. r. o., U Výstaviště 1429, České Budějovice

Kontakty pro přihlášení a dotazy:
Tel: 385 310 201
Mob: 777 942 034
Email: info@jintes.cz

Systém řídící dokumentace

 • Základní systémy řízení, význam řídících dokumentů, vazba řídící dokumentace na zlepšování kvality, vliv firemní kultury na řídící dokumentaci, specifika řídících dokumentů v procesním řízení, rozdělení dokumentů, systém řídící dokumentace, životní cyklus dokumentu, správa externích dokumentů, řízení záznamů, jednotlivé role, možnosti automatizace správy řídící dokumentace, řídící dokumenty jako nástroj managementu znalostí ve firmě
 • Délka kurzu: 2 dny
 • Počet účastníků: 4 až 12 osob
 • Doba výuky: 8:30 – 15:00
 • Místo výuky: Jintes CB s. r. o., U Výstaviště 1429, České Budějovice

Kontakty pro přihlášení a dotazy:
Tel: 385 310 201
Mob: 777 942 034
Email: info@jintes.cz

  [forminator_form id="8092"]
  Přesunout se na začátek