facebookfacebook

MS Office

MS Word – začátečníci

 • Úvod do MS Word – základní obrazovka, panely nástrojů, pohyb po dokumentu, otevření a uložení dokumentu, formátování textu, odrážky a číslování, řádkování
 • Úpravy dokumentu – okraje, vzhled stránky, záhlaví a zápatí, číslování stránek, tabulátory, hledání a nahrazování textu, datum a čas, ohraničení, pravopis a kontrola chyb
 • Délka kurzu: 16 hodin (3 dny) 
 • Počet účastníků: 3 až 10 osob
 • Místo výuky: Jintes CB s. r. o., U Výstaviště 1429, České Budějovice

Kontakty pro přihlášení a dotazy:
Tel: 385 310 201
Mob: 777 942 034
Email: info@jintes.cz

MS Word – pokročilí I.

 • Tezaurus, formátování odstavců, styly, šablony, úprava obchodních písemností dle ČSN, psaní adres, značek, zlomků, tel. čísel, apod., automatické opravy, vlastních odrážky, tabulky ve Wordu – vytvoření, pohyb, vkládání dat, formátování tabulky, vkládání tabulek do textu
 • Grafické prvky v textovém editoru – WordArt, doplnění dokumentu automatickými tvary, přidání obrázku do dokumentu, kreslení, vzhled výplně tvarů
 • Délka kurzu: 16 hodin (3 dny)
 • Počet účastníků: 3 až 10 osob
 • Místo výuky: Jintes CB s. r. o., U Výstaviště 1429, České Budějovice
 • Čas výuky: 8:30 – 14:00

Kontakty pro přihlášení a dotazy:
Tel: 385 310 201
Mob: 777 942 034
Email: info@jintes.cz

MS Word – pokročilí II.

 • Rozšíření práce s textem, hromadná korespondence – práce s tabulátory, odstavce, řádkování, obálky a štítky, adresář, hromadná korespondence, import textu, slučování a rozdělování dokumentů
 • Práce s dlouhými dokumenty – osnova, změna uspořádání kapitol, oddíl, číslování kapitol a vložených objektů, rejstřík, obsah, seznam vložených objektů, křížové odkazy
 • Speciálně formátovaný delší text – sloupce, textová pole a jejich formátování, šablony, pole, formuláře, revize, poznámky, ochrana dokumentů
 • Délka kurzu: 12 vyučovacích hodin
 • Počet účastníků: 3 až 10 osob
 • Doba výuky: 8:00 – 14:00
 • Místo výuky: Jintes CB s. r. o., U Výstaviště 1429, České Budějovice

Kontakty pro přihlášení a dotazy:
Tel: 385 310 201
Mob: 777 942 034
Email: info@jintes.cz

MS Excel – začátečníci

 • Úvod do MS Excel – pracovní prostředí, pás karet, práce se sešitem a listy, buňky, jednoduché tabulky a jejich formátování, kopírování a vkládání dat, jednoduché výpočty
 • Tabulka a výpočty – příprava k tisku, základní funkce, základní práce s grafy
 • Délka kurzu: 16 hodin (3 dny)
 • Počet účastníků: 3 až 10 osob
 • Místo výuky: Jintes CB s. r. o., U Výstaviště 1429, České Budějovice
 • Čas výuky: 8:30 – 14:00
 • Termín kurzu: 3. 6. – 5. 6. 2024

Kontakty pro přihlášení a dotazy:
Tel: 385 310 201
Mob: 777 942 034
Email: info@jintes.cz

MS Excel – pokročilí I.

 • Funkce a výpočty – názvy buněk a jejich využití, jednoduché spojení funkcí, příčky, rozdělení okna, filtry, využití pokročilejších podmíněných funkcí (když), vyhledávací funkce, matematické funkce ve filtrovaném seznamu, pokročilé výpočty a práce s absolutními adresami, práce se šablonami
 • Grafy a grafická prezentace dat – rozšířené možnosti tisku tabulky, použití rozšířených voleb tisku, tisk vybrané části tabulky nebo předvoleného rozsahu buněk, opakování řádku záhlaví, pokročilé grafy, formáty datových řad, editování, změny a formátování grafů, podmíněné formátování
 • Délka kurzu: 16 hodin (3 dny)
 • Počet účastníků: 3 až 10 osob
 • Místo výuky: Jintes CB s. r. o., U Výstaviště 1429, České Budějovice
 • Čas výuky: 8:30 – 14:00
 • Termín kurzu: 10. 6. – 12. 6. 2024

Kontakty pro přihlášení a dotazy:
Tel: 385 310 201
Mob: 777 942 034
Email: info@jintes.cz

MS Excel – pokročilí II.

 • Kontingenční tabulky a grafy, úvod do maker, inteligentní tabulky, filtrování a seskupení dat, pokročilé funkce v Excelu, maticové vzorce, grafy, propojení s kancelářskými programy, podmíněné formátování
 • Délka kurzu: 12 vyučovacích hodin
 • Počet účastníků: 3 až 10 osob
 • Doba výuky: 8:00 – 14:00
 • Místo výuky: Jintes CB s. r. o., U Výstaviště 1429, České Budějovice
 • Čas výuky: 8:00 – 14:00
 • Termín kurzu: 17. 6. a 19. 6. 2024

Kontakty pro přihlášení a dotazy:
Tel: 385 310 201
Mob: 777 942 034
Email: info@jintes.cz

MS Excel – pokročilí III.

 • Analýza dat, import, export a formuláře – složené funkce, nástroje citlivostní analýzy, funkce Řešitel, import a export dat z online nástrojů (web, MS SQL)
 • Makra – záznamová makra, programování maker (úvod do jazyka VBA), úprava existujících maker, osobní sešit maker (použití, výhody)
 • Délka kurzu: 14 vyučovacích hodin
 • Počet účastníků: 3 až 10 osob
 • Doba výuky: 8:00 – 14:45
 • Místo výuky: Jintes CB s. r. o., U Výstaviště 1429, České Budějovice

Kontakty pro přihlášení a dotazy:
Tel: 385 310 201
Mob: 777 942 034
Email: info@jintes.cz

MS Excel – makra

 • Účastníci kurzu se naučí pracovat s objektovým modelem MS Excelu, využívat základních objektů jako jsou Workbook, Worksheet, Range a Application pro práci se sešity, listy a oblastmi. V rámci kurzu bude prezentováno a vyzkoušeno mnoho užitečných maker pro usnadnění práce s MS Excelem.
 • Délka kurzu: 21 vyučovacích hodin
 • Počet účastníků: 5 až 10 osob
 • Doba výuky: 8:00 – 14:45
 • Místo výuky: Jintes CB s. r. o., U Výstaviště 1429, České Budějovice

Kontakty pro přihlášení a dotazy:
Tel: 385 310 201
Mob: 777 942 034
Email: info@jintes.cz

MS PowerPoint

 • Seznámení s programem MS PowerPoint – pracovní plocha, režimy zobrazení, způsoby vytváření prezentace, předlohy, snímky a práce s nimi, práce se znakem, práce s textem, textové efekty
 • Vytvoření prezentace – využití grafických prvků, použití multimédií, vytvoření interaktivní prezentace, uložení prezentace, využívání předdefinovaných předloh, tisk prezentace, export prezentace
 • Délka kurzu: 12 vyučovacích hodin
 • Počet účastníků: 3 až 10 osob
 • Doba výuky: 8:00 – 14:00
 • Místo výuky: Jintes CB s. r. o., U Výstaviště 1429, České Budějovice

Kontakty pro přihlášení a dotazy:
Tel: 385 310 201
Mob: 777 942 034
Email: info@jintes.cz

MS Outlook

 • MS Outlook – správce elektronické pošty, e-mailová adresa a schránka, elektronické zprávy – čtení, psaní, odpověď, adresář, kontakty, třídění elektronické pošty
 • Práce se složkami a organizace zpráv – založení a odstranění složky, organizace zpráv, kalendář, kontakty, deník, úkoly
 • Délka kurzu: 6 vyučovacích hodin
 • Počet účastníků: 3 až 10 osob
 • Doba výuky: 8:00 – 14:00
 • Místo výuky: Jintes CB s. r. o., U Výstaviště 1429, České Budějovice

Kontakty pro přihlášení a dotazy:
Tel: 385 310 201
Mob: 777 942 034
Email: info@jintes.cz

Počítačový kurz nejen pro seniory – základy

 • seznámení se s počítačem, základní práce s Windows, úvod do MS Word a MS Excel, základní práce s Internetem
 • Délka kurzu: 20 vyučovacích hodin
 • Počet účastníků: 4 až 10 osob
 • Doba výuky: kurz probíhá 1 x týdně v odpoledních hodinách
 • Místo výuky: Jintes CB s. r. o., U Výstaviště 1429, České Budějovice
 • kurz probíhá 1 x týdně v odpoledních hodinách
 • Čas výuky: 16:30 – 18:00 (čtvrtek)
 • Termín kurzu: v týdnu od 23. 9. 2024

Kontakty pro přihlášení a dotazy:
Tel: 385 310 201
Mob: 777 942 034
Email: info@jintes.cz

Počítačový kurz nejen pro seniory – mírně pokročilí

 • Opakování MS Word a internet, MS Word pokročilejší úpravy, základy MS Excel
 • Délka kurzu: 20 vyučovacích hodin
 • Počet účastníků: 4 až 10 osob
 • Doba výuky: kurz probíhá 1 x týdně v odpoledních hodinách
 • Místo výuky: Jintes CB s. r. o., U Výstaviště 1429, České Budějovice

Kontakty pro přihlášení a dotazy:
Tel: 385 310 201
Mob: 777 942 034
Email: info@jintes.cz

  [forminator_form id="8087"]
  Přesunout se na začátek