facebookfacebook

O nás

Představení společnosti

Jak to vlastně všechno začalo. Vždy  u každého zrodu nové firmy stojí důležité rozhodnutí, které vás bude nějakou dobu provázet vaším životem.  Náš pan ředitel je původně vystudovaný strojní inženýr, ale stále ho to táhlo jiným směrem. A pak přišlo to důležité rozhodnutí. Pojďme založit takovou firmu, která bude dále předávat našim klientům takové informace, které jim dále pomohou nejen při výběru vhodného zaměstnání, ale budou se moci rozvíjet v oblastech, ve kterých mají nedostatky. V době kdy se naše firma snažila dostat na trh, byl počítačový svět tzv. v plenkách a tudíž tu byl pro nás velký potenciál. Velké množství klientů, kteří se chtějí učit. A  tím to vše začalo. Naše firma se začala zabývat školením v oblasti výpočetní techniky, a jak šel čas a výpočetní technika se rozvíjela, naše nabídka se postupně rozšiřovala. Nyní naše vzdělávací agentura nabízí kurzy v oblasti výpočetní techniky, ekonomické kurzy, semináře. Dále se zabýváme oblastí kvality a projektového řízení, výukou českého jazyka pro cizince a v neposlední řadě i jazykovými kurzy. A co pro nás bylo těmi prvními úspěchy. Právě to, že vy naši klienti jste díky absolvování našich kurzů snáze našli práci, začali jste si více věřit.  V rámci kurzu jste si vytvořili svůj web a díky tomu se vám snáze podařilo nastartovat vaše podnikání. A co jsou naše největší úspěchy, to že jsme vám mohli pomoci třeba právě v cestě při začátku podnikání nebo ve vás najít správný potenciál a dále ho ve vás rozvíjet.

Pro svoji činnost má naše firma řadu akreditací. Vlastní akreditace na rekvalifikační kurzy od MŠMT ČR a další akreditace pro vzdělávání pedagogických pracovníků.

Výuka počítačů probíhá v učebnách U Výstaviště 1429 v Českých Budějovicích. Učebny jsou vybavené moderní výpočetní technikou a
náš tým odborných lektorů má profesionální přístup ke každému posluchači. U lektorů prosazujeme lidský přístup, tj. aby účastníkům kurzu bylo vše trpělivě a řádně vysvětleno. Snažíme se o maximální spokojenost zákazníků. Kvalita výuky a spokojenost našich zákazníků je naše priorita. V oblasti výpočetní techniky nerealizujeme kurzy pouze v Českých Budějovicích, ale i v dalších městech – Tábor, Písek, Strakonice, Kaplice atd.

Naše firma má velká potenciál díky tomu, že jsme malá rodinná firma a dokázali jsme se vypracovat. Stálo to mnoho úsilí a ne vždy bylo vše zalité sluncem. Ale právě díky vám našim klientům, kteří jste nás podpořili svoji účastí na kurzech, jsme dokázali to, kde nyní jsme.

Přesunout se na začátek