facebookfacebook

Online kurzy EKO

Účetnictví s využitím výpočetní techniky – kombinovaná forma

 • Úvod do účetnictví (právní úprava účetnictví, účetní doklady, všeobecné účetní zásady)
 • Účtování na finančních účtech (druhy finančního majetku, ocenění, účtování finančního majetku – pokladna, banka, ceniny, bankovní úvěry, inventarizační rozdíly)
 • Účtování zúčtovacích vztahů (závazky a pohledávky), účtování DPH
 • Účtování zásob (druhy zásob, ocenění, metody účtování)
 • Účtování dlouhodobého majetku (druhy majetku a jeho ocenění, odpisy majetku, pořízení, pronájem a vyřazení)
 • Účtování nákladů a výnosů, daní a dotací, kapitálové účty
 • Závěrkové operace v účetnictví (účetní závěrka a uzávěrka)
 • Účtování s využitím výpočetní techniky
 • Délka kurzu: 164 vyučovacích hodin (112 hodin ON-LINE výuka a 52 hodin prezenční výuka)
 • Počet účastníků: 4 – 12 osob
 • Doba výuky: 8:30 – 14:30
 • Místo výuky: Jintes CB s. r. o., U Výstaviště 1429, České Budějovice

Kontakty pro přihlášení a dotazy:
Tel: 385 310 201
Mob: 777 942 034
Email: info@jintes.cz

Mzdové účetnictví s využitím výpočetní techniky – kombinovaná forma

 • Základy pracovního práva, Zákoník práce
 • Zpracování a výpočet mezd a souvisejících agend
 • Výpočet a povinnosti sociálního, důchodového a nemocenského pojištění
 • Cestovní náhrady
 • Státní sociální podpora
 • Účtování mezd v programu (Pohoda)
 • Délka kurzu: 123 vyučovacích hodin (89 hodin ON-LINE výuka a 39 hodin prezenční výuka)
 • Počet účastníků: 4 – 12 osob
 • Doba výuky: 8:30 – 14:30
 • Místo výuky: Jintes CB s. r. o., U Výstaviště 1429, České Budějovice

Kontakty pro přihlášení a dotazy:
Tel: 385 310 201
Mob: 777 942 034
Email: info@jintes.cz

  [forminator_form id="8091"]
  Přesunout se na začátek